Adam Głaz, Linguistic Worldview(s): Approaches and Applications, New York: Routledge, 2022
PDF (English)

Słowa kluczowe

ogląd świata
vision de monde
Weltansicht
Weltanschauung
Humboldt
mentalność
perspektywa
tłumaczenie
etnolingwistyka
lingwistyka kulturowa
filozofia języka

Jak cytować

Underhill, J. (2023). Adam Głaz, Linguistic Worldview(s): Approaches and Applications, New York: Routledge, 2022. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 184–192. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.233

Abstrakt

Recenzja książki

https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.233
PDF (English)

Bibliografia

Cassin, Barbara (ed., co-edited with Emily Apter, Jacques Lezra and Michael Wood for the English edtion) (2014) Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Princeton: Princeton University Press.

Fauconnier, Gilles, Mark Turner (2003) Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.

Głaz, Adam (ed.) (2019) Languages, Cultures, Worldviews: Focus on Translation. Cham, Switzerland: Palgrave, Macmillan.

Głaz, Adam, David S. Danaher, Przemysław Łozowski (eds.) (2013) The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: Versita.

Gumperz, John, Stephen C. Levinson (1991) “Rethinking Linguistic Relativity”. Current Anthropology 32 (5); 613–623.

Lakoff, George, Mark Johnson (1999) Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.