Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce O czasopiśmie, w której zamieszczone zostały charakterystyka czasopisma, kryteria, którymi kieruje się redakcja oraz Instrukcja dla autorów.  Obecnie artykuły należy zgłaszać pod adresem: https://mc04.manuscriptcentral.com/tertium

Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji należy się zarejestrować na niniejszej witrynie i wprowadzić dane osobowe (w tym biogram) i aktualne metadane artykułu.  Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.