Tom 7 Nr 2 (2022)

Odmiany i rejestry języka polskiego

Alicja Dzięcioł
21-32
Rola profesjolektu pielęgniarskiego w komunikacji zawodowej
PDF

Językoznawstwo stosowane

Anna Nowakowska Głuszak
170-183
Klikać czy czytać? Pragmatyczna funkcja clickbaitów
PDF