Anthony Mollica, Ludolinguistica. Imparare una lingua con giochi di parole, vol. 2. Loreto: Eli-La Spiga Edizioni, 2020
PDF

Jak cytować

Ozimska, J. (2023). Anthony Mollica, Ludolinguistica. Imparare una lingua con giochi di parole, vol. 2. Loreto: Eli-La Spiga Edizioni, 2020. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 222–226. Pobrano z https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/230

Abstrakt

Recenzja książki

PDF

Bibliografia

Balboni, Paolo E. (1994) Didattica dell’italiano a stranieri. Roma: Università per Stranieri di Siena - Bonacci Editore.

Diadori, Pierangela, Massimo Palermo, Donatella Troncarelli (2009) Manuale di didattica dell’italiano L2. Perugia: Guerra Edizioni.

Huizinga, Johan ([1938] 2022) Homo ludens. Esej o zabawie jako elemencie kultury [Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element del cultuur] (tłum.) Maria Kurecka, Witold Wipsza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Krasowska, Anna (2019) „Humor w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. [W:] Karolina Zioło-Pużuk (red.) Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 123–136.

Mezzadri, Marco (2003) I ferri del mestiere: (Auto)formazione per l’insegnante d lingue. Perugia: Guerra Edizioni.

Mollica, Anthony (2010) Ludolinguistica e Glottodidattica. Perugia: Guerra Edizioni.

Szuman, Stefan (1936) „O dowcipie i humorze (Szkic psychologiczny)”. Marchołt. Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury 2/6; 235–258.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.