Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzynarodowej. Fragment dyskusji
PDF

Jak cytować

Chłopicki, W., & Gajda, S. (2017). Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzynarodowej. Fragment dyskusji. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 1(1&2). https://doi.org/10.7592/Tertium2016.1.2.Chlopicki.Gajda

Abstrakt

Dyskusja miała miejsce w czasie V konferencji Tertium w dniu 13.03.2008. Po raz pierwszy została opublikowana w roku 2008 w tomie Język a komunikacja 23 pod redakcją Władysława Chłopickiego i Stanisława Gajdy.

https://doi.org/10.7592/Tertium2016.1.2.Chlopicki.Gajda
PDF

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.