Od redakcji
PDF

Jak cytować

Chłopicki, W., Brzozowska, D., & Chruszczewski, P. (2017). Od redakcji. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 1(1/2). Pobrano z https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/19

Abstrakt

Przedstawiamy Państwu pierwszy numer nowego czasopisma naukowego, które pojawiło się w polskim krajobrazie naukowym po 20 latach działalności Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej „Tertium”.
PDF

Licencja Uznanie Autorstwa- Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich publikacji.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.