Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019.

Wersje

VIEW FULL TEXT

Słowa kluczowe

kontakt językowy
zapożyczenia
korpolekt
lingua franca

Jak cytować

Łyda, A. (2019). Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 4(1). Pobrano z https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/127

Abstrakt

Recenzja książki dr Agnieszki Cierpich.

VIEW FULL TEXT

Bibliografia

Belasen, Allan T. (2008). The Theory and Practice of Corporate Communication: A Competing Values Perspective, Los Angeles: Sage.

Podnar, Klement (2014). Corporate Communication. London: Routledge.

Wilkoń, Aleksander (1987) Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wilkoń, Aleksander (2000) Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Wyd. 2 poprawione. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2019 Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.