Kontakt

Osoba do kontaktu

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tertium2016@gmail.com

Wsparcie techniczne

admin
Email: admin@tertium.edu.pl