Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (2018) Recenzja monografii Marcina Zabawy pt. English semantic loans, loan translations and loan renditions in informal Polish of computer users, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, ss. 370. Abstrakt   PDF
Alicja Witalisz
 
Vol 1, No 1&2 (2016) Recenzja tomu "Niedosłowność w języku", Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski i Władysław Chłopicki (red.), Kraków: Tertium, 2016. Abstrakt   PDF
Grażyna Sawicka
 
Vol 1, No 1&2 (2016) Recenzja tomu "(Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne", Joanna Dybiec-Gajer (red.), Kraków: Tertium 2015. Abstrakt   PDF
Marzena Kozyra
 
Vol 3, No 2 (2018) Refleksja metapoznawcza w procesie kształtowania sprawności pisania Abstrakt   PDF
Jan Bolesław Łompieś
 
Vol 4, No 1 (2019) Rośliny lecznicze z komponentem kolorystycznym w polskim i niemieckim językowym obrazie świata Abstrakt   VIEW FULL TEXT
Izabela Bawej
 
Vol 1, No 1&2 (2016) Stan języka ukraińskiego po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w sierpniu 1991 roku Abstrakt   PDF
Bożena Zinkiewicz-Tomanek
 
Vol 1, No 1&2 (2016) Strategia kompensacji w tłumaczeniu kultury Abstrakt   PDF
Maria Piotrowska
 
Vol 2, No 1 (2017) Styl jako praktyka i forma pamięci zbiorowej Abstrakt   PDF
Marta Wójcicka
 
Vol 2, No 1 (2017) Styl(e) komentarzy internetowych Abstrakt   PDF
Elżbieta Felicja Laskowska
 
Vol 5, No 1 (2020) Słownictwo tiuremno-łagrowe dotyczące denuncjacji (w kontekście rozważań o faktograficznej wartości historyzmów okresu sowieckiego) Abstrakt   VIEW FULL TEXT
Jarosław Grzegorz Pacuła
 
Vol 4, No 1 (2019) Techniques Deployed by Spoken and Sign Language Public Service Interpreters: A Comparative Study Abstrakt   VIEW FULL TEXT (English)
Agnieszka Dominika Biernacka, Aleksandra Kalata-Zawłocka
 
Vol 3, No 2 (2018) Teoretyczne wybory, cięcia metodologiczne i przejścia między paradygmatami: trudności dialogu interdyscyplinarnego Abstrakt   PDF
Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Françoise Collinet
 
Vol 2, No 2 (2017) The Immigrant as "the Other". Towards Differential Cultural Models Abstrakt   PDF (English)
Adam Głaz
 
Vol 2, No 1 (2017) The Online Response to the Two Polish Translations of The Wee Free Men by Terry Pratchett Abstrakt   PDF (English)
Katarzyna Dziemian
 
Vol 5, No 1 (2020) The Role of Food and Foodways in Monica Ali’s Brick Lane Abstrakt   VIEW FULL TEXT (English)
Dorota Rygiel
 
Vol 4, No 2 (2019) The Usage of Diminutives by Children in Polish as the Example of Imitating Mother’s Speech Abstrakt   VIEW FULL TEXT (English)
Paulina Biały
 
Vol 2, No 2 (2017) Tomasz Włodarski Evaluative Insights into Lives: Towards a Cognitive and Axiological Analysis of Obituaries Abstrakt   PDF (English)
Grzegorz Antoni Cebrat
 
Vol 3, No 2 (2018) Translating Jedi and Sith. Proper names in early translations of Star Wars novels to German, Polish and Russian Abstrakt   PDF (English)
Adam Nowakowski
 
Vol 4, No 2 (2019) Translation of Politically Correct Terms and its Reception by Polish Speakers Abstrakt   VIEW FULL TEXT (English)
Adam Sikorski
 
Vol 2, No 2 (2017) Trochę niezbyt udany debiut czyli słów kilka o eufemizmach w języku prasy i polityki na przykładzie języka francuskiego i polskiego Abstrakt   PDF
Małgorzata Izert
 
Vol 1, No 1&2 (2016) Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej w kontekście kulturowym Abstrakt   PDF
Ewa Bogdanowska-Jakubowska
 
Vol 4, No 1 (2019) Tłumacz jako drugi autor w przekładzie literatury dziecięcej. Alice's Adventures in Wonderland w tłumaczeniu Grzegorza Wasowskiego Abstrakt   VIEW FULL TEXT
Jolanta Staniuk
 
Vol 2, No 2 (2017) Tłumaczenie i weryfikacja napisów w filmach i przedstawieniach teatralnych Abstrakt   PDF
Paweł Dominik Madej
 
Vol 2, No 1 (2017) Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka Abstrakt   PDF
Katarzyna Liber
 
Vol 5, No 1 (2020) Tłumaczenie teatralne w polskim języku migowym Abstrakt   VIEW FULL TEXT
Magda Schromová, Aleksandra Kalata-Zawłocka
 
76 - 100 z 117 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>