, Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny. Instytut Anglistyki, Polska