Autor - szczegóły

Bartmiński, Jerzy, profesor emeritus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, Polska

  • Vol 3, No 1 (2018) - Językoznawstwo teoretyczne
    O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej (na przykładzie definicji PRACY)
    Abstrakt  PDF