Autor - szczegóły

Cebrat, Grzegorz Antoni, Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, Polska