Autor - szczegóły

Biadala, Dorota, Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Wydział Filologiczny Języków Nowożytnych, Niemcy

  • Vol 3, No 2 (2018) - Odmiany i rejestry języka polskiego
    Otwartość mechanizmów funkcjonowania języka w nazwach marketingowych na przykładzie nazewnictwa firmowego
    Abstrakt  PDF