Autor - szczegóły

Teterya, Dmytro, Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej., Polska

  • Vol 3, No 2 (2018) - Językoznawstwo antropologiczne
    Użycie form adresatywnych w tekstach literackich jako odzwierciedlenie otwartości na doświadczenia Carla Rogersa
    Abstrakt  PDF