Vol 5, No 1 (2020)

Spis treści

Odmiany i rejestry języka polskiego

Jarosław Grzegorz Pacuła
Katarzyna Małgorzata Ostrowska

Przekładoznawstwo

Marcin Walczynski
Magda Schromová, Aleksandra Kalata-Zawłocka
Grzegorz Antoni Cebrat
Marcelina Pietryga

Językoznawstwo antropologiczne

Dorota Rygiel
Spyridoula Gasteratou
Alina Szwajczuk
Irena Bogoczová

Językoznawstwo stosowane

Agnieszka Rzepkowska
Bartłomiej Maliszewski
Anna Mróz

Recenzje

Piotr Stalmaszczyk
Marian Żmigrodzki