Vol 4, No 2 (2019)

Spis treści

Językoznawstwo teoretyczne

Jerzy Bartmiński
Paulina Marta Kłos-Czerwińska
Paulina Mormol, Klaudia Kuraś-Szczepanek

Odmiany i rejestry języka polskiego

Paulina Biały

Przekładoznawstwo

Urszula Dąmbska-Prokop
Adam Sikorski
Magdalena Łomzik
Magdalena Okła

Językoznawstwo stosowane

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Krystyna Mihułka
Natalia Agnieszka Rzońca

Recenzje

Grażyna Zenderowska-Korpus
Anna Danuta Dunin-Dudkowska