Vol 4, No 1 (2019)

Spis treści

Językoznawstwo teoretyczne

Aleksander Szwedek
Joanna Jabłońska-Hood
Gennadij Zeldowicz

Odmiany i rejestry języka polskiego

Izabela Łuc
Marta Helena Falkowska

Przekładoznawstwo

Jolanta Staniuk
Ewelina Parafińska
Agata Brajerska-Mazur
Olga Letka-Spychała
Agnieszka Dominika Biernacka, Aleksandra Kalata-Zawłocka
Monika Szczygielska

Językoznawstwo stosowane

Marcin Zabawa
Izabela Bawej
Magdalena Zabielska

Recenzje

Andrzej Łyda