Vol 3, No 2 (2018)

Spis treści

Językoznawstwo teoretyczne

Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Françoise Collinet
PDF
Paulina Marta Kłos-Czerwińska

Odmiany i rejestry języka polskiego

Bartłomiej Maliszewski
PDF
Dorota Biadala
PDF

Przekładoznawstwo

Adam Nowakowski
Magdalena Łomzik
PDF

Komunikacja międzykulturowa

Helena Anna Garczyńska
PDF
Arkadiusz Jabłoński
PDF

Językoznawstwo antropologiczne

Dmytro Teterya
PDF

Językoznawstwo stosowane

Jan Bolesław Łompieś
PDF
Joanna Konieczna-Serafin
PDF

Recenzje

Leszek Jan Wojteczek
PDF