Vol 1, No 1&2 (2016)

Spis treści

Od redakcji

Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, Piotr Chruszczewski
PDF

Językoznawstwo teoretyczne

Jolanta Antas, Małgorzata Majewska
PDF
Dorota Szumska
PDF
Przemysław Łozowski
PDF
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
PDF
Piotr Cap
PDF
Piotr P. Chruszczewski
PDF
Zoltan Kövecses
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
Władysław Chłopicki
PDF

Odmiany i rejestry języka polskiego

Maria Wojtak
PDF
Elżbieta Felicja Laskowska
PDF
Marta Dąbrowska
PDF
Władysław Chłopicki, Stanisław Gajda
PDF

Przekładoznawstwo

Elżbieta Tabakowska
PDF
Teresa Bałuk-Ulewiczowa
PDF
Urszula Dąmbska-Prokop
PDF
Maria Piotrowska
PDF

Komunikacja międzykulturowa

Bożena Zinkiewicz-Tomanek
PDF
Ewa Bogdanowska-Jakubowska
PDF
Arkadiusz Jabłoński
PDF
Christie Davies
Camelia M. Cmeciu

Językoznawstwo stosowane

Maria Jodłowiec, Anna Niżegorodcew
PDF
Katarzyna Kwapisz-Osadnik
PDF
Władysław Miodunka
PDF

Recenzje

Grażyna Sawicka
PDF
Marzena Kozyra
PDF