Leksemy gwarowe jako modne komponenty onimiczne

Izabela Łuc

Abstrakt


W artykule opisano zjawisko mody onimicznej związanej z komercyjną próbą wyzyskania cech i właściwości leksemów gwary górnośląskiej jako komponentów nazw użytkowych promujących przestrzeń subregionu. Uwzględniając złożony polisystem perswazyjnych uwarunkowań, nazwy te opisano z perspektywy kognitywnej (teorii pól znaczeniowych), lingwistyki kulturowej, socjolingwistyki i pragmalingwistyki.   


Słowa kluczowe


gwara, Górny Śląsk, nazwy własne, moda onimiczna

Pełny tekst:

VIEW FULL TEXT


DOI: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2019.4.1.Luc

Refbacks

  • There are currently no refbacks.