Pharmakon and the Scene of Writing

Paulina Marta Kłos-Czerwińska

Abstrakt


Abstract

 

An article deals with the problematic of language as a kind of pharmakon in the sense that was introduced into linguistics and philosophy by Plato. This kind of understanding of language reveals not only its positive and creative character, but also its destructive traits. Article presents the changes in the understanding of what traditionally was found to be a language. Starting with Platonian vision of language, through its Derridian explanation, to contemporary specialists dealing with theory of translation process – we follow the evolution of the phenomena that shaped our contemporary thinking about the human being.

 

Keywords: pharmakon, language, meaning, translation

 

Streszczenie

 

Artykuł dotyczy problematyki języka jako farmakonu w sensie nadanym mu przez Platona. Ten rodzaj rozumienia języka odkrywa nie tylko jego pozytywny i twórczy charakter, ale również jego destrukcyjne cechy. Artykuł prezentuje zmiany w rozumieniu tego, jak język był postrzegany w tradycji językoznawczej i filozoficznej. Śledzimy jego zmiany poczynając od Platona, poprzez Derridiańskie wyjaśnienie języka, aż do jego ujęcia przez klasyków zajmujących się procesami tłumaczenia. W ten sposób w artykule śledzimy ewolucję zjawiska, które ukształtowało nasze myślenie o podmiocie.


Pełny tekst:

VIEW FULL TEXT (English)

Bibliografia


Bibliography:

Bell, Roger T. (1993) Translation and Translating: Theory and Practice. London, New York: Longman.

Bergson Henri, (1913) Time and Free Will. An Essay on the immediate Data of Consciousness, Mineola 1913.

Deleuze, Gilles, Guattari, Felix (2014) A Thousand Plateaus. London, New Delhi: Bloomsbury.

Derrida, Jacques (2010) Dissemination. London, New York: Continuum.

Derrida, Jacques (2002) Marginesy filozofii. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Derrida, Jacques (1997 Of Grammatology. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.

Derrida, Jacques (2009) Writing and Difference. London, New York: Routledge Classics.

Foucault, Michel (2000) Essential Works of Foucault 1954–1984. Vol. 1: Ethics, Subjectivity and Truth. London: Penguin Books.

Foucault, Michel (2000) Essential Works of Foucault 1954–1984. Vol. 2. Aesthetics, Method, and Epistemology. London: Penguin Books.

Larson, Mildred (1998) Meaning-Based Translation. A Guide to Cross-Language Equivalence. Lanham, New York: University Press of America.

Jun, Nathan, Smith, Daniel W. (eds) (2011) Deleuze and Ethics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Saussure, Ferdinand de ([1910] 1959) Course in General Linguistics. [Geneva] New York: Philosophical Library.

Smith, Daniel W. (2011) “Deleuze and the Question of Desire: Towards an Immanent Theory of Ethics” [in:] Deleuze and Ethics, eds. N. Jun, D. W. Smith, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 123–141.

Venuti, Lawrence (ed.) (2004) The Translation Studies Reader. London, New York: Routledge.
DOI: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2019.4.2.Klos-Czerwinska

Refbacks

  • There are currently no refbacks.