Metody przekładu wulgaryzmów w tłumaczeniu filmowym w kontekście przemian w komunikacji językowej

Magdalena Hądzlik-Białek

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania metod stosowanych w filmowym tłumaczeniu wulgaryzmów z języka angielskiego na język polski. Przedstawione metody zostały wyodrębnione w toku szeroko zakrojonego badania, którego celem był opis praktyk translatorskich w dobie przemian językowych i socjolingwistycznych związanych ze wzrostem częstotliwości stosowania jednostek nacechowanych wulgarnie nie tylko w codziennej komunikacji, ale również w filmie. W poniższym artykule zaprezentowano badania statystyczne dotyczące przemian w zakresie częstotliwości występowania wulgaryzmów w komunikacji w języku polskim i angielskim, ponieważ stanowią one podstawę do rozważań na tym, czy zmiany w języku wpływają na decyzje translatorskie w przypadku przekładu wulgaryzmów.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angus Reid Public Opinion, 2010, Canadians Swear More Often Than Americans and

Britons,http://www.angusreidglobal.com/wp-content/uploads/2010/08/2010.08.04_Swearing.pdf (dostęp: 27.04.2018 r.).

Enell-Nilsson, Mona (2010). Kraftsausdrucke in Stieg Larsson "Man som hattar kvinnor" und

ihre Uberstetzungen ins Deutsche. Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI:n julkaisut, strony 71-80.

Feliksiak, Michał (2007), Wulgaryzmy w życiu codziennym. http://www.cbos.pl/SPISKOM.

POL/2007/K_090_07.PDF (dostęp: 28.04.2018 r.).

Feliksiak, Michał (2013), Wulgaryzmy w życiu codziennym.

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_136_13.PDF

(dostęp: 28.04.2018 r.)

Hornby, Albert Sydney (2007). 7th Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford

University Press.

Partridge, Eric (2015). The World of Words. An Introduction to Language in General and to

English and American in Particular. New York: Routledge.

Puzynina, Jadwiga (1994). Refleksje dotyczące “Suplementu” do „Słownika języka .

W H. D.-G. K. Handke, Polszczyzna a/i Polacy u schułku XX wieku (strony 381-387). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN.

Wciórka, Bogna (1999). Opinie o używaniu przez Polakow słow niecenzuralnych. Komunikat z

badań. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/K_187_99.PDF (dostęp: 28.04.2018 r.)

Wciórka, Bogna (2001). Wulgaryzmy w życiu codziennym Polakow. Komunikat z badań.

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_122_01.PDF (dostęp: 28.04.2018 r.)

Zarzeczny, Grzegorz i Mazurek, Monika (2009). Co komunikują polskie wulgaryzmy? Cz. 1.

W K. R. K. Zalejarz, Procesy współczesnej polszczyzny cz !. Najnowsze zjawiska w polszczyźnie (strony 174-183). Poznań.
DOI: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2018.3.1.Hadzlik

Refbacks

  • There are currently no refbacks.