Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019.

Andrzej Łyda

Abstrakt


Niniejsza recenzja dotyczy książki dr Agnieszki Cierpich pt.„Zapożyczenia
angielskie w polszczyźnie korporacyjnej”,

Słowa kluczowe


kontakt językowy, zapożyczenia, korpolekt, lingua frana

Pełny tekst:

VIEW FULL TEXT

Bibliografia


Belasen, A. T. (2008). The Theory and Practice of Corporate Communication: A Competing Values Perspective, Los Angeles: Sage.

Podnar, K. (2014). Corporate Communication. London: Rotledge.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.