Leksyka muzyczna w rosyjsko-polskim przekładzie filmowym na materiale filmów „Lato” i „Bikiniarze

Ewelina Parafińska

Abstrakt


Artykuł porusza problematykę przekładu leksyki muzycznej w oparciu o materiał pozyskany z filmów "Lato" K. Sieriebriennkiowa i "Bikiniarze" W. Todorowskiego. Zaprezentowano strategie i rozwiązania translatorskie, które zastosowali tłumacze, przekładając leksykę muzyczną z języka rosyjskiego na polski w wybranych filmach. Analizę przekładoznawczą opatrzono wprowadzeniem dotyczącym fabuły filmów oraz subkultur beatników i bikiniarzy, o którzych m.in. traktuje film.

Pełny tekst:

VIEW FULL TEXT


DOI: http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2019.4.1.Parafinska

Refbacks

  • There are currently no refbacks.