Najczęściej czytane artykuły/Best read articles 2016-2020

2021-03-08
 1. Jerzy Bartminski -O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej (na przykładzie definicji PRACY) 783
 2. Magdalena Hądzlik -Białek - Metody przekładu wulgaryzmów w tłumaczeniu filmowym w kontekście przemian w komunikacji językowej– 779
 3. Katarzyna Liber – Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka– 668
 4. Paulina Kłos-Czerwinska- Odpowiedz na recenzje 642
 5. Jarosław Pacuła - Prezerwatywa, kondom, gumka – o nazwach pewnego środka antykoncepcyjnego i ochronnego w historii polszczyzny– 553
 6. Katarzyna Dziemian – The Online Response to the Two Polish Translations of The Wee Free Men by Terry Pratchett - 556
 7. Maria Wojtak – Potoczność w tekstach prasowych– 547
 8. Jolanta Antas, Małgorzata Majewska – W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne refleksje w obliczu nowego rozumienia języka 536
 9. Maria Piotrowska – Strategia kompensacji w tłumaczeniu kultury 507
 10. Elżbieta Tabakowska – Co tłumaczy tłumacz? Myśl, język, kultura 488
 11. Urszula Dąmbska-Prokop – Język przekładu w oczach polskich przekładoznawców 485
 12. Rania Karachaliou, Villy Tsakona, Argiris Archakis, Angela Ralli – Constructing the Hybrid Identity of the ‘Stranger’: The Case of Greek Immigrants in Canada 470
 13. Elżbieta Laskowska - Lingwista wobec języka uczuć 408
 14. Piotr Chruszczewski – Podstawowe problemy językoznawstwa antropologicznego– 411
 15. Monika Szczygielska – Napisy dla niesłyszących w Polsce. Historia, problemy, wyzwania– 400
 16. Bartłomiej Maliszewski – O otwartości metafory 390
 17. Marta Wójcicka, Przemysław Łozowski - Speech Genre: a Closed System of Features, an Open Text, or a Cognitive Category? 383
 18. Adam Sikorski – Translation of Politically Correct Terms and its Reception by Polish Speakers– 385
 19. Konrad Żyśko, Elżbieta Tabakowska: „Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac”. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel, Seria Translatio. Kraków: Wydawnictwo UJ. 2015 - 372
 20. Piotr Chruszczewski – Dyskusja panelowa – Style komunikacyjne- 353
 21. Magdalena Okła – English Subtitles of the Songs in the Film ‘Miś’by Stanisław Bareja 352