Wydawca

Wydawca

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" zostało założone przez grupę pracowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Krakowie 9. listopada 1995 r. "Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej" (Statut Towarzystwa, §6)

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"

Współpraca

Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we WROCŁAWIU

Estonian Literary Museum in Tartu, Estonia