Historia czasopisma

Czasopismo Półrocznik Językoznawczy Tertium zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji Język trzeciego tysiąclecia IX zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesuje nas perspektywa przede wszystkim synchroniczna oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne do badań nad językiem, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.    

Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych (językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne  i nauczanie języków obcych).  W piśmie publikujemy też recenzje.