Zespół redakcyjny

Redaktorzy

  1. dr hab. Władysław Chłopicki, Redaktor naczelny, Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Polska
  2. prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, IFA & Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych; Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu