Redakcja

Sekretarz redakcji


dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II