Redakcja

Rada Recenzentów

dr hab Anna Bączkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Zakład Lingwistyki Stosowanej, Polska

dr hab. Justyna Alnajjar, Uniwersytet Warszawski

dr Teresa Bałuk-Ulewicz, Uniwersytet Jagielloński

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Basiuk, Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Buczek, Uniwersytet Opolski, Polska

prof. Camelia M. Cmeciu, University of Bucharest

dr hab. Marta Dąbrowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Gicala, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr hab. Maria Jodłowiec, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Grzegorz Kleparski, Uniwersytet Rzeszowski

dr Aleksandra R. Knapik, Komisja Nauk Filologicznych Oddział PAN Wrocław

dr Michal Křístek, Department of Czech Language Faculty of Arts Masaryk University, Brno, Czechy

dr Marcin Kudła, Uniwersytet Rzeszowski

dr Liisi Laineste, Estonian Literary Museum

Professor Imke Mendoza, University of Salzburg, Austria

dr Marcin R Odelski, Komisja Nauk Filologicznych Oddział PAN Wrocław

dr Dennis Scheller-Boltz, Wirtschaftsuniversität Wien

dr Anna Tereszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr Villy Tsakona, Democritus University of Thrace, Grecja, Grecja

dr Anna Zielińska-Elliott, Boston University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej