Redakcja

Rada Naukowa

Profesor Jerzy Bartmiński, profesor emeritus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, Polska

prof. dr hab. Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński

Professor Albert Borg, University of Malta, Malta


Professor Lilia Duskaeva, St Petersburg State University, Rosja

dr hab. Joanna Dybiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Professor Natalya Klushina, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Moskwa, Rosja

prof. nadzw. dr hab. Artur Dariusz Kubacki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego, Polska

Professor Ray Fabri, University of Malta, Malta


Prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr hab., prof. KUL Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

prof. nadzw. dr hab. Maria Piotrowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński

Professor Choi (Estera) Sungeun (Czoj), Department of Polish Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Korea Południowa

dr hab. Dorota Szumska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


prof. UP dr hab. Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Maria Wojtak, UMCS w Lublinie, Polska