Półrocznik Językoznawczy Tertium

Pismo wydawane przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"

Czasopismo Półrocznik Językoznawczy Tertium zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji Język trzeciego tysiąclecia IX zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.    

Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne  i nauczanie języków obcych.  Przyjmujemy artykuły pisane w języku polskim i angielskim. W piśmie planujemy też publikację komunikatów o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzji.

Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi dziedzinami oraz dziedzinami pokrewnymi.

Artykuły, wcześniej niepublikowane, można przesyłać po zarejestrowaniu się na naszej witrynie jako Autor(ka) (zakładka: Zarejestruj) i zalogowaniu. Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. Wszystkie artykuły podlegają podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.

Teksty do kolejnego numeru (5.1) prosimy przesyłać nie później niż do 30 kwietnia 2020 r. Najpierw należy się zarejestrować jako Autor(ka), a następnie przesłać swój artykuł. Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji.

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w ERIH PLUS  i Index Copernicus, jest również objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego 20 punktów (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...