O czasopiśmie

Pismo wydawane przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium".

Czasopismo Półrocznik Językoznawczy Tertium zostało powołane do życia w dniu 17 marca 2016 roku na zebraniu ogólnym członków Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Odbyło się ono w Krakowie w trakcie konferencji Język trzeciego tysiąclecia IX zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Towarzystwa.

Nasze czasopismo proponuje autorom i czytelnikom profil, który odzwierciedla dotychczasową tematykę konferencji i publikacji Tertium. Celem statutowym Tertium była zawsze otwartość na różne podejścia teoretyczne i na perspektywy typowe dla poszczególnych neofilologii. Interesują nas badania nad językiem w komunikacji w perspektywie przede wszystkim synchronicznej oraz szeroko pojęte podejście socjokognitywne, w tym językoznawstwo kognitywne, badania pragmalingwistyczne oraz językoznawstwo antropologiczne.    

Artykuły grupujemy w sześć sekcji tematycznych: językoznawstwo teoretyczne, odmiany i rejestry języka polskiego, przekładoznawstwo, komunikacja międzykulturowa, językoznawstwo antropologiczne  i nauczanie języków obcych.  Przyjmujemy artykuły pisane w języku polskim i angielskim (minimalny rozmiar artykułu to 6000 słów czyli ok. 10 stron). W piśmie publikujemy też komunikaty o badaniach naukowych doktorantów oraz recenzje.

Zachęcamy do przesyłania artykułów aktywnych członków Towarzystwa Tertium oraz wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi dziedzinami oraz dziedzinami pokrewnymi.

Artykuły, wcześniej niepublikowane, można przesyłać po zarejestrowaniu się na naszej witrynie jako Autor(ka) (zakładka: Zarejestruj) i zalogowaniu. Publikacja w naszym czasopismie jest bezpłatna. Wszystkie artykuły podlegają podwójnej, poufnej i anonimowej recenzji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: tertium2016@gmail.com.

Teksty do kolejnego numeru (6.1) prosimy przesyłać nie później niż do 30 marca 2021 r.

Propozycje książek do recenzji należy zgłaszać do redaktora działu recenzji.

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w

DOAJ,  

ERIH PLUS

Index Copernicus,

Central and Eastern European Online Library.

CEJSH,

Google Scholar 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

CNKI Scholar

PBN/POL (Polska Bibliografia Naukowa)

Jest również objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" i każdy polski autor otrzymuje za niego 20 punktów (pod warunkiem podania swojej afiliacji i numeru ORCID).

Ogłoszenia

Najczęściej czytane artykuły/Best read articles 2016-2020

2021-03-08

Szanowni Panstwo,

Z okazji pięciolecia założenia naszego pisma, poniżej prezentujemy listę najczęściej czytanych artykułów Półrocznika Językoznawczego Tertium wydanych w latach 2016-2020 (na podstawie statystyk OJS).

Redakcja

On the fifth anniversary of the establishing of our journal, we present below the list of the best read papers of Tertium Linguistic Journal in the years 2016-2020 (based on OJS statistics).

Editors

Przeczytaj więcej na temat Najczęściej czytane artykuły/Best read articles 2016-2020

Aktualny numer

Tom 5 Nr 2 (2020)
					Pokaż  Tom 5 Nr 2 (2020)
Opublikowane: 2021-03-02
Wyświetl wszystkie wydania

UWAGA: WAŻNE - OD DNIA 15 KWIETNIA 2020 R. ARTYKUŁY NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NOWYM ADRESEM INTERNETOWYM - https://mc04.manuscriptcentral.com/tertium