Hołobut, A. M. „Prześwit W przenośnym Lesie: Recenzja książki Tadeusza Sławka, Na okrężnych Drogach. Tłumaczenie Literackie I Jego światy. Kraków: Karakter, 2021”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 7, nr 1, październik 2022, s. 180-9, doi:10.7592/Tertium.2022.7.1.221.