Janusz, A. „Elementy Folkloru W Fantastyce Jako Problem tłumaczeniowy Na przykładzie «Świata Dysku» Terry’ego Pratchetta”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 7, nr 2, luty 2023, s. 157-69, doi:10.7592/Tertium.2022.7.2.207.