Mężyk, J. „Eponyms in Dance Terminology As an Object of Translation”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 5, nr 2, marzec 2021, doi:10.7592/Tertium2020.5.2.Mezyk.