Kolberová, U. „Obraz Sacrum W Utworach śpiewanych młodzieży Na Zaolziu. Na przykładzie Obrazu Boga, Jezusa, Maryi I Postawy człowieka Wobec świętości”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 5, nr 2, marzec 2021, doi:10.7592/Tertium2020.5.2.Kolberova.