Kryeziu, L. „The Use of Idioms and Wordplay in The Big Bang Theory Sitcom”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, t. 5, nr 2, marzec 2021, doi:10.7592/Tertium2020.5.2.Kryeziu.