[1]
D. Genova, „«Nasze najlepsze pięć w cztery»: hasła polityczne jako narzędzia propagandy partyjnej w państwie totalitarnym”, Tertium, t. 7, nr 2, s. 1–20, mar. 2023.