Hołobut, A. M. (2022) „Prześwit w przenośnym lesie: Recenzja książki Tadeusza Sławka, Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy. Kraków: Karakter, 2021”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(1), s. 180–190. doi: 10.7592/Tertium.2022.7.1.221.