Kalinowski, J. (2023) „Zapomniany język: Symbolizm archaiczny i współczesny w świetle filozofii symbolu i psychoanalizy”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), s. 140–156. doi: 10.7592/Tertium.2022.7.2.220.