Uchman, T. (2023) „Kolor jako zjawisko komunikacyjne we współczesnym dyskursie publicznym na przykładzie manifestacji oraz kampanii społecznej”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), s. 75–97. doi: 10.7592/Tertium.2022.7.2.212.