Sikora, K. (2022) „Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.), Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 ”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(1), s. 203–209. Dostępne na: https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/204 (Udostępniono: 30 listopad 2023).