Nawrocka, E. B. (2021) „Strategie, podejścia i techniki w tłumaczeniu gry Diablo III”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), s. 203–231. doi: 10.7592/Tertium2021.6.1.178.