Pawelec, A. (2021) „Anna Drogosz, A Cognitive Semantics Approach to Darwin’s Theory of Evolution. Beyond Language 4. San Diego: AE Academic Publishing, 2019”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 5(2). Dostępne na: https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/173 (Udostępniono: 20 wrzesień 2021).