Liber-Kwiecińska, K. i Skorupa, A. (2021) „Analiza językowa testów psychologicznych – różnorodność interpretacji pozycji testowych a wiarygodność narzędzia”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 5(2). doi: 10.7592/Tertium2020.5.2.Liber.