Mężyk, J. (2021) „Eponyms in Dance Terminology as an Object of Translation”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 5(2). doi: 10.7592/Tertium2020.5.2.Mezyk.