Ostrowska, K. M. (2021) „Individual Features in the Contemporary Polish Reportage: A Syntactic and Stylistic Study on the Basis of «Zabójca z miasta moreli: reportaże z Turcji» by Witold Szabłowski”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 5(2). doi: 10.7592/Tertium2020.5.2.Ostrowska.