Łozowski, Przemysław. 2021. „In Search of Linguistic Terminology. System in Times of Symbol or Symbol for the Sake of System?”. Półrocznik Językoznawczy Tertium 5 (2). https://doi.org/10.7592/Tertium2020.5.2.Lozowski.