LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, B. Aleksander Kiklewicz, Fenomeny komunikacji (normy i dewiacje w zachowaniach językowych), Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020. Półrocznik Językoznawczy Tertium, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 191–202, 2022. DOI: 10.7592/Tertium.2022.7.1.224. Disponível em: https://journal.tertium.edu.pl/JaK/article/view/224. Acesso em: 30 lis. 2023.