Leontjeva, O. (2023). Transfer kodów kulturowych w komunikacji międzykulturowej: błędy informacyjne i semantyczne. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 7(2), 33–57. https://doi.org/10.7592/Tertium.2022.7.2.226